Menu

Open dagen onder voorbehoud!

Mogelijk geen open dagen in het najaar, de VO Gids anticipeert.

Bergschenhoek, 27 mei 2020

Bestemd voor het voortgezet onderwijs.Open dagen Middelbare school onder voorbehoud

De kans is aannemelijk dat in het najaar van 2020 geplande open dagen worden geannuleerd. Wij kunnen ons voorstellen dat vo-scholen hun open dagen gewoon plannen en vermelden via de VO Gids Print en de VO Gids Online omdat het niet vaststaat dat de open dagen moeten worden geannuleerd.

Om de gebruikers van de VO Gids voldoende op de hoogte te brengen van de mogelijkheid dat scholen hun open dagen kunnen annuleren, anticipeert de VO Gids op de volgende wijze:

De VO gids publiceert de open dagen op verschillende manieren en heeft de volgende maatregelen genomen:

Print:

  • In de OpenDagenPlanner Print voor deelnemers.

Maatregel:
In de VO Gids Print wordt middels gele bollen op de betreffende pagina’s (o.a. de OpenDagenPlanner Print en de OpenDagenChecklist) melding gemaakt dat mogelijkerwijs de open dagen niet doorgaan. Tevens wordt vermeld te controleren op de OpendagenPlanner van de VO Gids Online of een open dag doorgang vindt.

Online:

  • In de OpenDagenPlanner Online voor alle scholen.
  • Op de SchoolPresentatie Online voor deelnemers.

Maatregel:
1) Op de VO Gids Online wordt in gele bollen op de Homepage en op de betreffende pagina’s (o.a. de OpenDagenPlanner Online) melding gemaakt dat mogelijkerwijs de open dag geen doorgang vindt en wordt het advies gegeven vooraf bij de school te informeren.
2) Zodra door het RIVM en/of de VO Raad een besluit wordt genomen dat de open dagen geen doorgang kunnen vinden, worden online alle open dagen-data gemuteerd naar “Geannuleerd” (denk aan de borden op Schiphol). Alle vo-scholen die een open dag hebben gepubliceerd via de VO Gids, ontvangen een mail indien tot deze mutatie wordt besloten.
3) Indien scholen gebruik maken van de Virtuele OpenDag-service, wordt hiervan op de plek van de datum van de open dag in de VO Gids Online een melding gemaakt.
4) Indien een school individueel besluit een open dag te annuleren kunnen zij dit via de website van de VO Gids doen op de gebruikelijke manier.

Ter compensatie van het gemis aan informatiemomenten heeft de VO Gids tevens haar services voor de deelnemers uitgebreid:

  1. Op de SchoolPresentatie Online wordt een 2e filmpositie beschikbaar gesteld. Waarom niet een mooie wervingsfilm maken ter compensatie van het gemis aan de open dag. Wellicht met de directeur zelf? Met een persoonlijke uitnodiging om je aan te melden? Een bericht voor de ouders en kinderen waarom juist uw school zo bijzonder is? Uw leerlingen maken vandaag nog een mooi filmpje.
  2. Alle leerlingen en ouders kunnen via uw SchoolPresentatie Online hun e-mail en adresgegevens achterlaten voor meer informatie.
    U kunt deze faciliteit gebruiken als brochure-service, maar ook om de ouders en de leerlingen uit te nodigen voor een persoonlijk telefonisch gesprek of een 1,5 meter-kennismaking op school.

 

Wij verwachten hiermee voldoende maatregelen te hebben genomen zodat de ouders en hun kinderen in Groep 8 goed worden geïnformeerd. Vo-scholen kunnen zich voor vragen wenden tot hun accountmanager.

Axel van ’t Hoen, Uitgever de VO Gids.