Menu

Wat is Ondernemend Leren (SOL)?

Ondernemend Leren is een soort onderwijs waarbij leerlingen worden uitgedaagd om ondernemend en actief te werken. Ze worden betrokken bij het bepalen van persoonlijke leerdoelen en werken samen in ondernemende projecten. Het idee is dat hierdoor de betrokkenheid en motivatie om te leren toenemen.

Waar komt het vandaan

De vereniging Scholen voor Ondernemend Leren (SOL-scholen) bestaat sinds 13 december 2016. Deze vereniging ondersteunt scholen die ondernemend leren aanbieden en helpt ze bij de ontwikkeling van dit onderwijs. De deelnemende scholen vormen samen een netwerk dat kennis en ervaring uitwisselt. Ze vinden ook inspiratie bij scholen in het buitenland. Doel van de SOL-scholen is initiatiefrijke jongeren af te leveren aan de maatschappij.

Kenmerken van SOL

Kenmerk van Scholen voor Ondernemend Leren is dat de leerlingen hier samen met hun leraren hun eigen leerroute bepalen door persoonlijke leerdoelen af te spreken. Dit kan betekenen dat niet elke leerling het volledige rooster volgt, maar bewust kiest voor extra uren in bepaalde vakken. Vaste lesuren maken dus soms plaats voor keuze-uren. Er is in deze scholen ook veel aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden zoals ict-kennis. Verder worden leerlingen gestimuleerd een ondernemende houding te ontwikkelen, wat bijvoorbeeld inhoudt: op iemand afstappen en zelf je zaken regelen. Dat leren ze bijvoorbeeld in jaarlijkse projecten met een maatschappelijk thema.

Op de website van de vereniging SOL staan reacties van leerlingen. Een van hen zegt: ‘Door het ondernemend leren heb ik geleerd om out-of-the-box te denken en dit gebruik ik nu ook bij mijn vakken’.