Menu

Nieuwe hoofdredactie VO Gids

De VO Gids kent vanaf komende editie een nieuwe hoofdredacteur. Vanessa Pelle neemt het stokje over van Lucy Beker. Onder Lucy’s leiding rolden de laatste zeven edities van de band. Helemaal afscheid nemen doet Lucy gelukkig nog niet. Zij blijft als adviseur en redacteur betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe editie.

Hoofdredacteurschap

Lucy herinnert zich nog goed dat ze in 2015 gevraagd werd voor het hoofdredacteurschap van de VO Gids door uitgever Axel van ’t Hoen. ‘Ik vond het een hele eer en heb de uitdaging aangenomen’, zegt ze. ‘Met een klein team redacteuren heb ik steeds geprobeerd een informatieve, maar vooral ook léuke gids te maken voor kinderen die voor deze belangrijke overstap staan. We hebben altijd veel tijd gestoken in het spreken met leerlingen zelf, want wie kan nu beter over het voortgezet onderwijs vertellen dan de kinderen die de keuze al gemaakt hebben? Hun ervaringen zijn belangrijk, naast alle informatie die we heel toegankelijk en in een fleurige opmaak aanbieden.’

Vernieuwen

‘Eerlijk gezegd dacht ik elk jaar in oktober: déze editie is de beste en beter kan niet. Maar elk volgend jaar was er weer veel nieuws te vertellen over innovaties in het onderwijs en actuele ontwikkelingen. En natuurlijk zijn er steeds nieuwe leerlingen met nieuwe verhalen. Het is écht nodig om de VO Gids elk jaar te vernieuwen, en het is ook goed om na zeven jaar het stokje over te geven. Vanessa heeft een frisse blik en de Gids wordt vast wéér mooier dit jaar!’

Actiepunten

Lucy en Vanessa werkten vorige editie al nauw samen. Vanessa Pelle was eerder hoofdredacteur van onderwijsbladen PrimaOnderwijs en TKMST. Vanessa: ‘Zo kon ik nog even goed over de schouders van Lucy meekijken en me inlezen in alle stappen die gepaard gaan met het maken van een goede middelbare schoolkeuze.’ De redactie van de VO Gids is inmiddels op volle stoom qua productie van de editie die dit najaar verschijnt.’

Feedback

‘Mijn eerste actiepunt als nieuwe hoofdredacteur was leraren die de VO Gids al jaren in hun lessen gebruiken, om feedback te vragen. Wat vinden deze leraren goed aan de VO Gids? Hoe zetten zij de Gids in? Wat missen zij of zouden zij graag anders zien? Hoe ervaren de leerlingen het? De bevindingen kun je lezen in het artikel dat we hier eerder over publiceerden.’

Compliment

‘De enorme waardering die zij voor de Gids uitspraken, is een groot compliment naar Lucy en geeft mij het vertrouwen om deze uitgezette koers te blijven volgen. En de punten waar leraren nog wel positief kritisch op waren, geven mij handvatten om aan te werken.’

Links Vanessa, rechts Lucy.