Menu

De Centrale Eindtoets voor groep 8

Zit je in groep 8, dan moet je in april de Centrale Eindtoets maken. Als jouw school kiest voor de papieren toets, begin je daar op dinsdag 20 april 2021 aan. Kiest je school voor een digitale toets, dan maak je die op de computer in de periode tussen 19 en 30 april.

Eindtoets en corona

Of het allemaal volgens deze planning doorgaat, hangt nog wel een beetje af van het coronavirus. In 2020 hebben de achtstegroepers helemaal geen Centrale Eindtoets gemaakt, omdat ze in die periode thuis les kregen vanwege de coronacrisis. Het was niet erg om de toets over te slaan, omdat de plaatsing in het voorgezet onderwijs toch gebeurt op basis van het schooladvies dat je voor 1 maart al krijgt van je leerkracht. Maar als je de toets wel kunt maken, krijg je daarmee een extra kans om te laten zien wat je kan. Als je op die toets een hoger niveau scoort dan op je schooladvies staat, moet de school je advies heroverwegen. Scoor je lager dan verwacht, dan verandert dat niets aan je schooladvies. Je hoeft dus niet te stressen voor de Eindtoets. En oefenen is ook al niet nodig, omdat de toets juist is bedoeld om te kijken wat je gewoon al weet.

Rekenen en taal

De Centrale Eindtoets bestaat uit verschillende delen. Je maakt in elk geval een rekentoets en een taaltoets. Daar krijg je twee uur de tijd voor. Er is ook een toets voor wereldoriëntatie, maar die is niet verplicht. Of je die toets ook nog moet maken, hangt af van je basisschool. Ben je ziek in de week van de eindtoets? Niet erg, dan kun je de toets later nog inhalen. Je maakt de toets dan altijd op de computer in de week van 26 tot 30 april of van 10 tot 14 mei.

Benieuwd wat voor vragen je kunt verwachten op de eindtoets? Bekijk hier de makkelijkste en de moeilijkste opgaven van 2019 of maak een voorbeeldtoets.
Citotoets eindtoets De VO Gids

Meer informatie voor ouders

Eindtoets nog niet vervroegd

Onderwijsminister Slob heeft aangekondigd dat de Centrale Eindtoets PO (primair onderwijs) vervroegd zal worden, maar dit zal nog niet in 2021 aan de orde zijn. Het plan is dat de eindtoets in de toekomst wordt gemaakt in de eerste helft van maart, direct na het schooladvies dat leerlingen uiterlijk 1 maart ontvangen. De minister wil hiermee voorkomen dat leerlingen extra toetstraining gaan doen om hoger te scoren. Dat is niet nodig, omdat de eindtoets geen examen is. De toets is uitsluitend bedoeld om objectief te meten op welk niveau de leerlingen de vakken taal en rekenen aan het eind van de basisschool beheersen. Bovendien is niet de uitslag van de toets, maar het schooladvies van de basisschool doorslaggevend voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs (VO). Alleen als een leerling op de eindtoets (veel) hoger scoort dan het schooladvies aangeeft, wordt het advies heroverwogen. Wanneer de aangekondigde vervroeging van de eindtoets ingaat, is niet bekend.

Meer informatie over de afnamedata van de Centrale Eindtoets

Helft scholen kiest alternatieve eindtoets

Basisscholen kiezen zelf welke eindtoets ze gebruiken. Ze kunnen sinds een paar jaar kiezen uit vijf verschillende toetsen en moeten hun keuze uiterlijk in januari bekendmaken.
Veel scholen (bijna de helft) kiest voor de Centrale Eindtoets PO die wordt opgesteld door de Stichting Cito (bekend als de Cito-toets). Iets meer dan de helft van de basisscholen kiest  tegenwoordig voor een andere toets. Het meest gekozen alternatief is de IEP-toets. Andere eindtoetsen zijn Route 8, de Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets. Al deze toetsen zijn officieel goedgekeurd door het College voor Toetsen en Examens.

Dit zijn de verschillende eindtoetsen

Route 8, de AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets zijn digitaal en adaptief, wat betekent dat de op de computer gemaakte toets wordt afgestemd op het niveau van het kind: de vragen worden moeilijker of makkelijker naarmate de leerling meer vragen goed of fout beantwoordt.
Cito en IEP zijn papieren toetsen van twee keer twee uur.

Is de eindtoets verplicht?

Ja, sinds 2015 zijn basisscholen verplicht een Eindtoets Basisonderwijs af te nemen in groep 8. Sinds dat moment mogen scholen ook kiezen voor een andere toets dan die van Cito. De Citotoets (van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) was tussen 1970 en 2015 de enige toets die aan het eind van de basisschool werd afgenomen. Deze was niet verplicht, maar werd door vrijwel alle basisscholen gebruikt als een instrument om kinderen een objectief schooladvies te geven op basis van hun prestaties. Sinds 2015 is ook die systematiek veranderd. Het schooladvies wordt nu gegeven door de leerkracht van de basisschool, die de kinderen goed kent. De uitslag van de eindtoets zou te veel momentopname zijn, die beïnvloed kon worden door stress, vonden veel ouders én de Tweede Kamer in 2015.

Het schooladvies van de leerkracht wordt nu gegeven vóór 1 maart, terwijl de eindtoets pas in april wordt gemaakt. Alleen als het resultaat van de eindtoets een hoger schoolniveau aangeeft dan het schooladvies, mag het schooladvies worden heroverwogen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder twijfel uitgesproken of de verschillende toetsen wel dezelfde schooladviezen opleveren. Het CPB en andere experts pleiten voor één en dezelfde eindtoets op alle scholen, zodat de resultaten echt vergelijkbaar zijn. Maar ook dat is in 2021 nog niet aan de orde.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende soorten toetsen?
Weblinks:

 

Heb je door de eindtoets een dubbeladvies gekregen?
Lees hier meer over.