Menu

Eindtoets

Helft scholen kiest alternatieve eindtoets

De Citotoets verliest terrein. Dit jaar heeft iets meer dan de helft van de basisscholen (51 procent) bij de Centrale Eindtoets voor een andere toets gekozen dan de traditionele Citotoets. Het meest gekozen alternatief is de IEP-toets.

Dertig procent van de scholen legde de IEP-toets voor aan de achtstegroepers en 16 procent koos voor toets Route 8. Op veel minder scholen is gekozen voor de Dia-eindtoets (3 procent) of de AMN Eindtoets (2 procent). Deze vijf officieel goedgekeurde toetsen verschillen wel van elkaar.

Verschil tussen de eindtoetsen

Route 8, de AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets zijn digitaal en adaptief, wat betekent dat de op de computer gemaakte toets wordt afgestemd op het niveau van het kind: de vragen worden moeilijker of makkelijker naarmate de leerling meer vragen goed of fout beantwoordt.
Cito en IEP zijn papieren toetsen van twee keer twee uur.

Is de eindtoets verplicht?

Tussen 1970 en 2015 was de Citotoets van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling de enige toets die aan het eind van de basisschool werd afgenomen. Deze was niet verplicht, maar werd wel steeds meer gebruikt, als een instrument om kinderen een objectief schooladvies te geven op basis van hun prestaties. Sinds 2015 is de Eindtoets Basisonderwijs verplicht geworden op alle Nederlandse basisscholen, maar vanaf dat jaar mochten de scholen ook kiezen voor een andere toets dan die van het Cito.

Schooladvies

Bovendien werd de eindtoets niet meer bepalend voor het schooladvies: dat werd het advies van de leerkracht. Dit schooladvies van de leerkracht is er al voor 1 maart, terwijl de eindtoets pas in april wordt gemaakt. Alleen als het resultaat van de eindtoets een hoger schoolniveau aangeeft dan het schooladvies, mag dat advies worden heroverwogen.
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs twijfel uitgesproken of de verschillende toetsen wel dezelfde schooladviezen opleveren. Het CPB en andere experts pleiten voor één en dezelfde eindtoets op alle scholen, zodat de resultaten echt vergelijkbaar zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over de verschillende soorten toetsen?
Weblinks:

 

Heb je door de eindtoets een dubbeladvies gekregen?
Lees hier meer over.