Menu

Andere toets en centrale aanmeldweek vanaf 2023

De schooladviezen worden vanaf schooljaar 2023/2024 al in januari gegeven. Daarbij wordt de centrale eindtoets basisonderwijs vervangen door een doorstroomtoets. Tevens komt er een centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Eerder of later aanmelden mag dan niet meer. Dit is de strekking van een nieuwe wet die deze week door de Eerste Kamer is aangenomen.

Doel van de wetswijziging is vergroting van de kansengelijkheid voor kinderen in groep 8. Onderwijsminister Dennis Wiersma legt uit: ‘Ik wil dat elke leerling een gelijke kans heeft om naar de school te gaan die bij hem of haar past. En dat we op meerdere momenten kijken waar een leerling zich het beste kan ontwikkelen. Deze wet draagt bij aan meer gelijke kansen voor kinderen, ongeacht uit welk gezin je komt of in welke wijk je school staat.’

Doorstroomtoets vervangt eindtoets

Vanaf schooljaar 2023/2024 krijgen alle achtstegroepers al in januari hun schooladvies en maken ze direct daarna, in de eerste twee weken van februari, de doorstroomtoets. Deze vervangt hiermee de huidige eindtoets, die pas in april wordt afgenomen. De nieuwe doorstroomtoets levert een objectief tweede gegeven op bij het schooladvies. Als het resultaat van de toets hoger is dan het advies van de school, moet de school het advies heroverwegen en naar boven bijstellen als dat in het belang van de leerling is. Bij een lager toetsresultaat wordt het schooladvies echter niet naar beneden bijgesteld. Dit blijft dus hetzelfde als nu bij de eindtoets. Vanaf 2024 krijgt elke leerling uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

Aanmelden in de week voor 1 april

Daarna moeten alle leerlingen zich vanaf voorjaar 2024 in dezelfde week bij een VO-school aanmelden. Dat is de laatste week vóór 1 april. Dit is vooral van belang voor leerlingen die na de toets alsnog een bijgesteld schooladvies krijgen. Zij blijken namelijk in de huidige situatie een zeven keer kleinere kans te hebben om op de gewenste school terecht te kunnen. De toets werd namelijk eerst pas in april gemaakt en alle leerlingen dan al zijn aangemeld, waardoor sommige scholen al vol zijn. Elk jaar zijn er zo’n 2000 kinderen met een bijgesteld schooladvies. In de nieuwe situatie heeft iedereen – ook de leerlingen van wie het schooladvies na de toets wordt aangepast – in de laatste week van maart het juiste schooladvies op zak. Daarmee heeft elk kind dus evenveel kans op plaatsing op de gekozen school.

Basisscholen krijgen – net als nu bij de eindtoets – keuze uit verschillende doorstroomtoetsen. Eén daarvan zal weer worden aangeboden door de stichting Cito. Volgend jaar worden scholen geïnformeerd over de keuzemogelijkheden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.

Meer informatie

11 februari 2022
door Lucy Beker, redactie VO Gids

Meer lezen over schooladviezen?
Hoe het komt dat kinderen soms ongelijke adviezen krijgen bij gelijke scores op de eindtoets