Menu

Alles over eindtoets en schooladvies

De eindtoets

Stil citotoetsIn het schooljaar 2021/2022 is de eindtoets basisonderwijs gemaakt door ruim 80.000 leerlingen en de gemiddelde score is 535,2 punten.

De uitslag
De uitslag van de toets zit altijd tussen 501 en 550. Waarschijnlijk zal jouw uitslag precies passen bij het schooladvies dat je eerder hebt gekregen. Vaak komen je scores ook overeen met die van de entreetoets, die op veel basisscholen al eerder is gemaakt.

Dit zijn de schooltypes die voor dit jaar bij de verschillende scores horen:

501-504 – Praktijjkonderwijs en vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
505-523 – vmbo-basis of vmbo-kader
524-531 – vmbo-kader, gemengde of theoretische leerweg
532-538 – vmbo gemengde of theoretische leerweg en havo
539-543 – havo en vwo
544-550 – vwo

Meer informatie hierover

Soms scoor je bij de eindtoets wat lager dan verwacht, dan is er niets aan de hand, dat kan altijd gebeuren. Scoor je extra hoog, dan kunnen je ouders met je leerkracht gaan bespreken of het handig is om je schooladvies aan te passen.

Taal en rekenen
De toets bestaat altijd minimaal uit twee onderdelen: taal en rekenen. Vaak maak je nog een derde deel over wereldoriëntatie, maar dat is niet verplicht. Dat deel gaat over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

Het schooladvies

Het schooladvies wordt jaarlijks afgegeven door de leerkracht van groep 8. In dat schooladvies staat welk schooltype of opleiding het best bij jou past. De VO-school houdt zich bij je plaatsing aan dit schooladvies.

De leerkracht van groep 8 baseert het advies op basis van de schoolresultaten van de laatste schooljaren. Daarvoor gebruiken scholen het leerlingvolgsysteem. Omdat de leerkrachten hun leerlingen goed kennen, is in 2015 bepaald dat hun advies belangrijker is dan de uitslag op de eindtoets, die daarna nog wordt gemaakt. In groep 7 heeft je kind – vaak na een entreetoets – overigens al een voorlopig schooladvies gekregen, dus het schooladvies zal meestal geen verrassing zijn.

Middelbare school schooladvies De VOGids

Verschillende eindtoetsen
Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen waar scholen uit kunnen kiezen. Een daarvan is de bekende Cito-toets, maar ook veel scholen kiezen tegenwoordig voor de IEP-toets. Ook de eindtoetsen van Route8, Dia en AMN zijn toegestaan. De uitslag van de toets is meestal een bevestiging van het schooladvies dat je al eerder hebt ontvangen.

Wat kun je daarna nog met de eindtoets?

De eindtoets is bedoeld om vast te stellen wat je kind heeft geleerd op de basisschool. Meestal komt de uitslag van de eindtoets overeen met het gegeven schooladvies. Valt de uitslag tegen, dan zal het schooladvies niet worden aangepast. Dan had je kind misschien een slechte dag en zijn leerkracht van groep 8 weet dat hij beter kan. Maar heeft je kind een onverwacht hoge uitslag op de eindtoets, dan zal de leerkracht het schooladvies heroverwegen. Vraag daarnaar!

Hoe gaat de aanmelding bij het VO vanaf 2023?

Vanaf 2023 verandert de methodiek van schooladviezen en aanmelding bij het VO. Vanaf dat jaar krijgen achtstegroepers hun schooladvies al in januari en maken ze kort daarna de doorstroomtoets. Er volgt dan geen eindtoets meer. Maar mocht het resultaat van een leerling op de doorstroomtoets hoger zijn dan het eerder verstrekte advies van de basisschool, dan moet de school dat advies heroverwegen en – als het in het belang van de leerling is – naar boven bijstellen. Bij een lager toetsresultaat volgt echter geen bijstelling van het advies.

Aanmelden bij een VO-school mag vanaf 2023 alleen nog in de laatste week van maart. Op dat moment hebben namelijk alle kinderen het juiste schooladvies op zak, ook als het eventueel is bijgesteld na de doorstroomtoets. Dat geeft meer gelijke kansen dan in de situatie vóór 2023. Toen werd de eindtoets namelijk pas in april gemaakt en konden kinderen met een bijgesteld advies zich daardoor pas in mei bij een andere school aanmelden. Dan zaten VO-scholen soms al vol. Dat overkwam jaarlijks zo’n 2000 kinderen. Daarom is de wet aangepast in februari 2022.

Meer lezen

Wat is een dubbeladvies?

Op een dubbeladvies staan twee schooltypes aangegeven, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/vwo. Daarmee geeft de leerkracht aan dat je kind het eerstgenoemde schooltype in elk geval aan kan, maar dat je kind zeker ook kansen heeft op de tweede genoemde opleiding. Zo’n dubbeladvies komt best veel voor. De VO-school moet je kind in elk geval plaatsen op het eerstgenoemde niveau, maar de school kan je kind ook plaatsen in een ‘dakpanbrugklas’: een vmbo-tl/havo-klas of een havo/vwo-brugklas.

Niet eens met het schooladvies?

Het komt wel eens voor dat de verwachtingen van ouders niet overeenkomen met het schooladvies. Wacht dan eerst de uitslag van de eindtoets af. Als daar een hogere uitslag uitkomt, wordt het advies heroverwogen. Geen hogere uitslag? Zoek dan voor je kind een brede scholengemeenschap met – als het even kan – een tweejarige brugklas. Dan kan je kind daar laten zien wat het waard is en alsnog doorstromen naar een andere opleiding. Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de basisschool, maar bereid je dan voor op een lange procedure.

Wil je meer weten over het schooladvies, of heb je vragen over jouw specifieke situatie, neem dan contact op met Ouders&Onderwijs.