Menu

Alles over het schooladvies

Uitstel schooladvies, maar eindtoets gaat door

Het schooladvies dat de basisschool uitbrengt, kan dit jaar iets later komen dan anders, heeft het ministerie van Onderwijs bepaald in januari 2021. De school moet het uiterlijk 15 maart afgeven (normaal is dat 1 maart). Nádat je het schooladvies hebt ontvangen, maakt je kind nog de eindtoets basisonderwijs. Die eindtoets is in 2020 niet doorgegaan door de corona-uitbraak, maar dit jaar gaat het door. Er zijn afspraken gemaakt met de toetsaanbieders over een betrouwbare afname, ook in coronatijd. De eindtoets wordt in 2021 afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Basis van het schooladviesMiddelbare school schooladvies De VOGids

Het schooladvies wordt afgegeven door de leerkracht van groep 8. In dat schooladvies staat welk schooltype of opleiding het best geschikt is voor je kind. Het schooladvies is leidend voor de plaatsing op een VO-school en daarmee dus een belangrijk element in de schoolkeuze. Middelbare scholen móeten hierop afgaan bij de plaatsing van de leerlingen.
De leerkracht van groep 8 baseert het advies op basis van de schoolresultaten van de laatste schooljaren. Daarvoor gebruiken scholen het leerlingvolgsysteem. Omdat de leerkrachten hun leerlingen goed kennen, is bepaald dat hun advies belangrijker is dan de uitslag op de eindtoets, die daarna nog wordt gemaakt. Vroeger (vóór 2015) was het andersom. In groep 7 heeft je kind overigens al een voorlopig schooladvies gekregen, dus het schooladvies zal meestal geen verrassing zijn.

Wat is een dubbeladvies?

Op een dubbeladvies staan twee schooltypes aangegeven, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/vwo. Daarmee geeft de leerkracht aan dat je kind het eerstgenoemde schooltype in elk geval aan kan, maar dat je kind zeker ook kansen heeft op de tweede genoemde opleiding. Zo’n dubbeladvies komt best veel voor. De VO-school moet je kind in elk geval plaatsen op het eerstgenoemde niveau, maar de school kan je kind ook plaatsen in een ‘dakpanbrugklas’: een vmbo-tl/havo-klas of een havo/vwo-brugklas.

Wat kun je daarna nog met de eindtoets?

De eindtoets is bedoeld om vast te stellen wat je kind heeft geleerd op de basisschool, het is geen examen! Meestal komt de uitslag van de eindtoets overeen met het gegeven schooladvies. Valt de uitslag tegen, dan zal het schooladvies toch niet worden aangepast. Dan had je kind misschien een slechte dag en zijn leerkracht van groep 8 weet dat hij beter kan. Maar heeft je kind een onverwacht hoge uitslag op de eindtoets, dan zal de leerkracht het schooladvies heroverwegen. Vraag daarnaar!

Niet eens met het schooladvies?

Het komt wel eens voor dat de verwachtingen van ouders niet overeenkomen met het schooladvies. Wacht dan eerst de uitslag van de eindtoets af. Als daar een hogere uitslag uitkomt, wordt het advies heroverwogen. Geen hogere uitslag? Zoek dan voor je kind een brede scholengemeenschap met – als het even kan – een tweejarige brugklas. Dan kan je kind daar laten zien wat het waard is en alsnog opstromen naar een andere opleiding. Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de basisschool, maar bereid je dan voor op een lange procedure.

Wil je meer weten over het schooladvies, of heb je vragen over jouw specifieke situatie, neem dan contact op met Ouders&Onderwijs.