Adviesbrieven 2018

Wilt u adviseren over schoolkeuze?

Voor leerkrachten van groep 8 is het soms best wel een lastige opgave om te adviseren over de schoolkeuze.
Onze geactualiseerde serie adviesbrieven kunnen u helpen met uw adviezen aan leerlingen en ouders.

 

Van: Carla Stiekema, redactie VO Gids
Voor: Leerkrachten groep 8

Beste groep 8 leerkracht,

Als leerkracht speelt u een belangrijke rol in de schoolkeuze van uw leerlingen. Goed onderwijs daagt leerlingen uit om hun talenten verder te ontwikkelen. Uit het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs, De Staat van het Onderwijs 2015/2016, blijkt echter dat vooral kinderen uit lagere sociale milieus met hoge schoolprestaties een lager advies krijgen dan hun medeleerlingen met dezelfde prestaties.
U adviseert echter niet alleen welk schooltype bij leerlingen past, maar ook geeft u achtergrondinformatie over de verschillende vo-scholen in de buurt. De verschillen tussen scholen zijn vaak groot, soms juist subtiel.

De geschikte school?

Een geschikte school betekent dan ook meer dan alleen het juiste niveau.
Elke school heeft eigen ambities, innovaties en bijzonderheden. Het ene kind is misschien op zijn plek op het technasium of gymnasium, terwijl zijn klasgenootje beter tot haar recht komt in het groen onderwijs of het praktijkonderwijs. En voor een andere leerling is een school voor topsporters juist de beste keuze.

Maar niet alleen thematisch, ook qua onderwijskundig concept kunnen vo-scholen flink verschillen; waar het ene kind als een vis in het water is bij een montessorischool, gedijt het andere beter op een vrijeschool of juist een daltonschool.

Adviesbrieven voor u

Voor uw leerlingen en hun ouders is het dan ook waardevol als u over al dit soort keuzes kunt meedenken. We willen u hiervoor van extra informatie voorzien. Drie jaar geleden hebben we een begin gemaakt met onze adviesbrieven. Ook dit jaar ontvangt u van ons digitale adviesbrieven met achtergrondinformatie over een specifiek opleidingsaanbod.

Met deze adviesbrieven kunt u beter bepalen welke school bij een kind past. De inhoud is geheel onafhankelijk en gebaseerd op gedegen onderzoek in binnen- en buitenland. Wij hopen dat de inhoud u als groep 8 leerkracht kan ondersteunen bij uw rol als adviseur. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar collega’s voor wie de inhoud ook interessant is!

Het schooladvies

We bieden u een adviesbrief over het volgende onderwerp:

Als u schooltypen of -profielen mist, dan horen wij het graag. Dat geldt natuurlijk ook als u nuttige aanvullingen voor ons hebt.
Mail ons en wij gaan op onderzoek uit.

Met vriendelijke groet,

Carla Stiekema, redactie VO Gids

 

Wie is Carla Stiekema?

Carla Stiekema werkt aan de Hogeschool van Amsterdam veel met docenten en studenten in lessen, trainingen en brainstormsessies. Deze ervaringen vertaalt zij graag naar inspirerende artikelen, informatieve verhalen en wervelende interviews. Zij verdiept zich voor u in het onderwijsaanbod van het voortgezet onderwijs in Nederland. Ze beschrijft de diverse profielen in het vo, voorbij de niveaus uit het schooladvies. Centraal staat de beste keuze voor elk kind. Zo kunt u uw leerlingen en hun ouders nog beter helpen bij de schoolkeuze.