Heb je een vmbo basis, kader of TL advies van de basisschool dan ben je op Bovenburen 60-76 aan het juiste adres!

Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo een aantal leerwegen volgen.

Wij bieden de volgende leerwegen aan:
• bb (basisberoepsgerichte leerweg)
• kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
• TL (theoretische leerweg)

Met een diploma voor vmbo bb kun je doorstromen naar de basisberoepsopleidingen niveau 2 op het mbo. Leerlingen van vmbo bb krijgen per week minder theorie-uren dan vmbo kb leerlingen.

Met een diploma voor vmbo kb kun je doorstromen naar de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

De beroepsgerichte leerweg is gericht op:
• Les in kleine groepen.
• Leren door te doen.
• Aansluiting bij de behoeftes van de leerling.
• Mogelijkheden tot opstromen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je past (LOB).
• Het beleven van succeservaringen.
• Leren in de praktijk door stages en bedrijfsbezoeken.
• Goede voorbereiding op je vervolgopleiding en loopbaan.

De opleiding vmbo tl duurt in totaal 4 jaar. Met een diploma voor vmbo tl kun je doorstromen naar een vakopleiding op niveau 3 of middenkaderopleidingen op niveau 4 van het mbo. Een vmbo tl diploma geeft ook toegang tot het vierde leerjaar van de havo als aan de voorwaarden wordt voldaan.

De theoretische leerweg is gericht op:
• Het beleven van succeservaringen.
• Korte lijnen met thuis.
• Aansluiting bij de behoeftes van de leerling.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent, waar je goed in bent en wat bij je past (LOB).
• Aandacht voor een gezonde leefstijl.

Inzetten op jouw individuele leerbehoefte
We vinden het belangrijk dat er wordt gekeken naar jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden als leerling. Je krijgt bij ons de mogelijkheid om het onderwijs op je eigen tempo te volgen, binnen jouw leerbehoefte.
 
Zo ontwikkel jij je optimaal en ben je gemotiveerd om jouw persoonlijke leerdoelen te behalen. De docenten stellen je hierbij de juiste vragen en coachen je hierin voor verdere groei.
 
In de onderbouw werken we met het opstroomprincipe. Dat betekent dat iedere leerling de kans krijgt om op te stromen. De mentor zal samen met jou en je ouders op zoek gaan naar jouw ambities.
 
Digitale middelen
We doen steeds meer online. We vinden het als school dan ook onze belangrijke taak om jou als leerling voor te bereiden op de digitalisering van onze samenleving en passen ons onderwijs daarop aan.

Betrokkenheid van de Leefomgeving: Xperience
Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Dan word jij enthousiast van het field-lab! In het field-lab ga je in groepjes aan de slag met een levensechte, serieuze en uitdagende opdracht, van échte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven. Je leert om samen te werken, ideeën te ontwikkelen en te werken als een uitvinder, onderzoeker en ontwerper.

Een Veilige Leeromgeving
Een gezonde leefstijl vinden we erg belangrijk. Je fijn voelen is een voorwaarde om goed te kunnen leren.

• Gezond eten is bij ons vanzelfsprekend.
• Met plezier gezond bewegen!
• Roken, alcohol & drugspreventie.
• Goede educatie en voorlichting op het gebied van relaties & seksualiteit.
• Niet alleen gezond, maar ook veilig.
• Zelfvertrouwen vergroten.
• Leer je grenzen kennen en verleggen.