We zien dat kinderen al heel vroeg moeten weten wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat ze na de basisschool en zelfs na de middelbare school willen gaan doen. Daarnaast moeten ze tegemoetkomen aan de verwachtingen van familie en vrienden en bovendien zichzelf. Ze moeten zoveel dat de ware potentie van wat ze willen ondergesneeuwd raakt. Hiermee kan het voorkomen dat de maximale potentie niet in de gegeven tijd wordt bereikt. 

Stel nou dat we je helpen uitzoeken wat je leuk vindt en jou helpen hierin beter te worden? En stel nou dat we je door coaching gesprekken helpen bij de dingen waar je minder goed in bent?
Soms hebben kinderen meer of andere tijd en ruimte nodig om zich verder te ontwikkelen. Die tijd en ruimte geven wij. Hiermee vormen we de brug tussen het basisonderwijs en de middelbare school. Academie1014 geeft de rust, ruimte en tijd aan kinderen om zich verder te ontplooien in een veilig leerklimaat.  We staan voor een leeromgeving waarin we werken aan verdere persoonsvorming, communicatie, samenwerken, creativiteit, zelfreflectie en onderzoeken. Met name dit onderzoeken is een belangrijk gegeven bij ons op school. Dit gebeurt zowel op persoonlijk vlak: waar ben ik goed in? Wat vind ik belangrijk? Als naar de buitenwereld: Wat gebeurt er? Wat vind ik daarvan?

Bij Academie1014 worden vier leerlijnen aangeboden. Heb je talent voor een bepaald vak? Dan onderzoek je samen met de vakexpert wat je gaat leren. Vind je een bepaald vak nog lastig? Dan kunnen we teruggrijpen naar een leerlijn die je al hebt gehad. Alle coaches en vakexperts werken gedurende 9 weken aan hetzelfde thema. De inhoud van de verschillende lessen is zoveel mogelijk op elkaar afgestemd wat zorgt voor betekenisvoller onderwijs. Het leren wordt in de klas zichtbaar gemaakt op de onderwijswand en leerlingen houden zelf een portfolio bij dat zij presenteren aan ouders en coaches.