Voor leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt op jouw manier. Je bent een uniek persoon en geen nummer. Onze school is overzichtelijk en onze klassen zijn klein (16 leerlingen). Iedereen kent elkaar. Daardoor voel je je snel veilig en thuis. In onze kleine klassen heb je ruim de aandacht van je docenten. Zij zorgen er voor dat je onderwijs op maat krijgt. Leerlingen zijn bij ons samen met de docenten verantwoordelijk voor de school. We nemen je mening serieus. De school is er tenslotte voor jou (en niet andersom)!

Leren en meemaken
Zelf dingen meemaken is belangrijk. Wat valt er te leren als het geen indruk maakt? Elk jaar ga je bij ons op reis. In klas 1 is er een excursie binnen Nederland.  In klas 2 ga je een week naar Engeland of Frankrijk. Je bezoekt een Engelse of Franse school en maakt allerlei uitstapjes. In de volgende klassen ga je naar bestemmingen zoals Valencia, Parijs en Berlijn. Doe je Gymnasium dan ga je ook nog een week naar Rome!

Leren en doen
Je krijgt bij ons niet alleen de kennisvakken maar ook filosofie, creatieve vorming en sport. Tijdens filosofie leer je onder meer presenteren en debatteren. De creatieve vorming bestaat uit tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. De sportlessen doe je samen met leerlingen die dezelfde sportvoorkeur hebben als jij. Op school werk je voor een deel met behulp van een laptop. Die mag je meenemen na je examen.

Leren en leven
School is belangrijk maar daarnaast moet je ook tijd hebben voor je hobby's, je vrienden of gewoon om te chillen. Daarom beperken we het huiswerk. Dat doen we door ervoor te zorgen dat je het werk gewoon op school af kunt hebben. Doordat je weinig huiswerk hebt, hoef je ook niet te zeulen met tassen vol schoolboeken. De schooldagen beginnen om 08:50 uur. Niet al te vroeg want je hebt je nachtrust nodig. Je hebt een 4-daagse schoolweek met een vaste vrije dag. Elk jaar krijgt je bovendien 3 extra vrije dagen die je zelf mag inplannen.  

VOOR OUDERS

Een Pvo school is een reguliere middelbare school en wordt door de overheid bekostigd. We zijn dus geen dure privé school en we hebben een normale ouderbijdrage. We vinden dat persoonlijke aandacht voor elke leerling belangrijk is. Voor de snelle leerling om meer uitdaging te krijgen, voor de minder snelle leerling om goed bij te blijven. Persoonlijk onderwijs werkt het best, weten we uit ervaring.

De slagingspercentages van onze scholen zijn prima en het percentage leerlingen dat blijft zitten is bovendien heel laag. Nergens anders halen leerlingen daardoor zo vaak zonder vertraging de eindstreep. Dat lukt meestal ook nog met meerdere profielen (afstudeerrichtingen) en bijna altijd op of zelfs boven het niveau-advies van de basisschool. Deze resultaten zijn het gevolg van de tijd en aandacht die docenten aan iedere leerling kunnen geven. De kleinschaligheid zorgt bovendien voor een sociaal klimaat dat volgens de Inspectie uitstekend is, waar leerlingen zich gezien en gekend weten en een makkelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs beleven. Inmiddels zijn er acht scholen voor Persoonlijk Onderwijs namelijk in Amsterdam, Deventer, Geldermalsen, Hengelo, Hoorn, Hurdegaryp, Kapelle en Utrecht.

Opgeven voor het bezoeken van de infodagen kan via de website www.persoonlijkvo.nl

Maak voor een rondleiding een afspraak met w.veen@persoonlijkvo.nl