Inschrijvingsprocedure

Als een leerling van de basisschool het advies VMBO TL, KB, of BB met LWOO heeft gekregen, of VMBO TL zonder LWOO maar met extra ondersteuningsbehoefte, kunnen vanaf oktober 2019 ouders en/of verzorgers via de administratie telefonisch contact met mevr. I. Broekmans opnemen. Dit kan dagelijks tussen 08.00 en 16.30 uur. Hierna wordt de leerling met ouder(s) of verzorger(s) uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door onze school. Calvijn Meerpaal volgt bij aanmelding en toelating de Rotterdams Plaatsingswijzer.